Mousumi Apur Soto Dudh

Advertising

Vorat pasa and bishal bishal narikel er moto 48 sizer dudh Apu shob shomoy short kut blawos poren and navi r onek nice shari poren Ete apur boro dudh er prai ordhek

Apur Dudh, apur dudh er apur dudh boro er apur dudh er apur dudh boro er apur dudh er boro apur dudh boro apur dudh boro apur dudh duto boro apur dudh duto apur dudh ...

Vorat pasa, and bishal bishal narikel er moto 48 sizer dudh. Apu shob shomoy short ... Apur voda ta roshe vije chop chop korse. Ami apur vodai amar jiv dhukia voda chushte ...

Oh ma ki boro boro apur dudh, jeno blawos fete berie jabe. Ami blawoser upor diai apur dudher upor 2 ta chokash chokash chumu dilam. Dudh 2 ta k valo kore 2 hat dia dhora ...

Related keywords